Servicing Equipment 40 years experience

Η εταιρεία «Χρήστος Ποζίδης και ΣΙΑ ΕΕ» υπό τον διακριτικό τίτλο “Mediterranean Dive Center” ή “MDC”, θέλοντας να διατηρήσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμένες να καλύπτουν όλο το εύρος, ορμώμενη από τα υψηλά πρότυπα προδιαγραφών των εταιριών που εκπροσωπεί και σεβόμενη την εμπιστοσύνη των πελατών της, ακολουθεί όλους τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς κανονισμούς προσφέροντας άριστες υπηρεσίες με ολοκληρωμένες λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές. Απασχολώντας μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό, έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, ευελπιστώντας σε μια άψογη και μακροχρόνια συνεργασία.

To MDC έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις από ξένους οργανισμούς:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008 με πεδίο εφαρμογής την Εμπορία, Εκμίσθωση & Συντήρηση καταδυτικού εξοπλισμού και τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Αυτοδυτών.
  • Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας Bureau Veritas για την Παροχή Υπηρεσιών Εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών Οργανωμένης-Καθοδηγούμενης Κατάδυσης και για την Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής των Αερίων Αναπνοής των Δυτών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Κατασκευαστή, καλύπτει τις απαιτήσεις των Εθνικών Προτύπων Καταδύσεων του Ν.3409/2005 και της Υ.Α. 2123/02/2006 βάσει του Προτύπου ΕΝ 14467.
  • PADI 5 Star Instructor Development Center.
  • Εξουσιοδοτημένο σέρβις στις κορυφαίες εταιρίες Scubapro-Uwatec, Sopras sub, Mares, Aqualung, Apeks, Viking/Ansell, Suex.

Διαθέτει σύστημα πλήρωσης φιαλών ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς επίσης και υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό πίνακα πλήρωσης (Filling station panel) Nitrox / Trimix, με πιστοποίηση καταλληλότητας αναπνεύσιμου αέρα/αερίου. Στο ενδημικό δίκτυο υπάρχει τράπεζα αερίων (3 x 80 Lt @ 300 Bar) ικανή να πληρώσει 22 μπουκάλες (15Lt) στα 210 Bar.

Εξειδίκευση στον έλεγχο, επιθεώρηση, επισκόπηση και επισκευή παντός τύπου καταδυτικού εξοπλισμού.

Υπηρεσίες οπτικού έλεγχου, υδραυλικής δοκιμής, εσωτερικό καθαρισμό, βαφή και επισκευή κλείστρων παντός τύπου φιαλών, παρέχοντας την ανάλογη πιστοποίηση.

Αλλαγή μπαταριών, στεγανοποίηση και επισκευή καταδυτικών υπολογιστών και εν γένει καταδυτικών ρολογιών όλων των κατασκευαστριών εταιρειών, δίνοντας την ανάλογη πιστοποίηση για την επισκευή και στεγανοποίηση τους.

Επισκευή / τροποποίηση στολών στεγανού τύπου (αλλαγή μανσετών, λαιμού, φερμουάρ, μπότας με κάλτσα, τοποθέτηση τσεπών και σύστημα ούρησης).

Επισκευή οχημάτων υποβρύχιας προώθησης (DPV).

Επισκευή ρυθμιστών, συσκευών πλευστότητας, φακών και λοιπού καταδυτικού εξοπλισμού.

Η φήμη της εταιρίας είναι συνυφασμένη με την ποιότητα, επιτυχία και διαρκή εξέλιξη. Η ποιότητα στο σέρβις του προϊόντος ή στην παροχή μιας υπηρεσίας δεν είναι τι υλικά/μεθόδους χρησιμοποιείς αλλά τι αποκομίζει ο πελάτης από την χρήση τους και κατά πόσο συντονίζονται με τις απαιτήσεις του. Αποτελεί διαρκές ταξίδι και όχι προορισμό. Το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας είναι η ποιότητα που δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια. Οι πελάτες είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του MDC παρόλο που δεν εμφανίζονται στον ετήσιο ισολογισμό.

Subtitle

What Our Customers Say

Some description text for this item

“Summer is a joyful season, the one that is absolutely perfect for traveling, falling in love and of course for swimming activities! Book the best date and find the perfect party spot with the help of professional managers!

Thanks a lot for this amazing experience!”

Simon Lee

“No matter how far you have to travel to try it, this park is absolutely worth it! Thank you for making my vacation truly unforgettable. I enjoyed every moment of it!

Me and my friends appreciate your assistance with all the arrangements. Thank you so much!”

Austin Moore

“I must say WOW! I’ve tried many similar entertainments, but I did not expect such a wonderful experience! I loved it. Thanks a lot. Me and my family members had a lot of fun conquering your water slides!

We had seen some new, truly amazing places. Great job!”

Jessica Carter